وقتی سموم بر تن یک ساق می ورزید اثر خسرو حمزوی نشر روشنگران و مطالعات زنان

100,000 تومان
روشگران رمان وقتی سموم بر تن یک ساق می ورزید از نویسنده خسرو حمزوی را به دلیل ارزش ویژه ی اثر در فرم و ساخت و محتوا در سال 1371 منتشر ساخت که یکی از یکصد اثر داستانی برگزیده ی بعد از انقلاب است.